University Education Scientific and innovative activity
International relations Student life Admission 2024 SDG
English
Oʼzbekcha Русский
Network error!

Mukhamedjanov Omonulla Zakirovich

DSc
Articles

Shakllanish, rivojlanish va takomillashtirish. O‘zbekiston Respublikasida konstitutsiyaviy odil sudlov jamiyatning zamonaviy sharoitida

Maqolada konstitutsiyaviy adolat institutining huquqiy tabiati va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi, uning evolyutsiyasi va rivojlanish dinamikasi ko'rib chiqiladi. O‘zbekistonda konstitutsiyaviy odil sudlovni huquqiy rivojlantirish tendensiyalari nuqtai nazaridan bu boradagi yutuq va kamchiliklar aniqlandi. Tahlillar asosida O‘zbekiston Respublikasida sud-huquq islohotlarining talablarini hisobga olgan holda konstitutsiyaviy odil sudlovning faoliyat ko‘rsatishining huquqiy asoslari va mexanizmini takomillashtirish yuzasidan aniq takliflar ilgari surildi. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi.

O‘zbekistonda elektron demokratiya asoslarini shakllantirish: hozirgi holat, davlat va fuqaroning samarali hamkorligiga yondashuvlar.

Maqola O‘zbekiston Respublikasida davlat va fuqaroning o‘zaro munosabatlari tizimi kabi hodisaning ayrim nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilishga, shuningdek, elektron huquqni shakllantirish asoslari va shartlarini ko‘rib chiqishga bag‘ishlangan. Ushbu maqolaning dolzarbligi zamonaviy jamiyatni jadal raqamlashtirish va elektron demokratiyaning davlat darajasida rivojlanishi bilan bog'liq. Bu davlat va fuqarolik jamiyati oʻrtasidagi oldinga va orqaga bogʻliqlikni, davlat boshqaruvida aholining faol ishtirokini qoʻllab-quvvatlaydi. Ushbu maqolada O‘zbekistondagi elektron demokratiyaning bugungi holati tahlil qilinadi. Elektron demokratiya davlat ishlarini demokratik boshqarishda fuqarolarning ishtirokini oshirish, davlat organlari faoliyatining shaffofligini, shuningdek, ularning aholi bilan o‘zaro hamkorligini ta’minlash jarayoni kontekstida ko‘rib chiqiladi. Muallifning qayd etishicha, elektron demokratiya elementlari davlat va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik amaliyotida eng yaqqol namoyon bo‘ladi.