University Education Scientific and innovative activity
International relations Student life Admission 2024 SDG
English
Oʼzbekcha Русский
Network error!

Bozorova Nasiba Polotjonovna

PhD
Articles

Metod for Studying Subjekt of Office Dokuments during pandemia

Jamiyat – oʼziga xos sistema. Unda oʼzaro munosabatlar maʼlum mezonlar asosida tartibga solinadi. Bu, albatta, turli hujjatlar vositasida amalga oshiriladi. Ish yuritish hujjatlari, shaxsga doir hujjatlar – bari inson hayoti, taqdirining muhim, ajralmas boʼlagi sifatida huquq normalarini belgilashdi oʼziga xos oʼrin tutadi. Hayot haqiqatidan saboq beruvchi adabiyotimizda bu masala borasida yetarlicha bahs yuritilgan.
Maqolada “Ish yuritish hujjatlari va ularning oʼziga xos jihatlari, maqsad va vazifalari” mavzusini masofaviy oʼtishda muammoli taʼlim metodidan foydalanish xususida soʼz yuritilgan.

Интерпритация латоифа в "Хикмат"ах

Maqolada Ahmad Yassaviy hikmatlarida insonning botiniy olamini ifodalashda latoyif ( nafs, sir, ruh, xafi, axfo) talqini ochib berilgan.

The article analyzes the literary interpretation of the lust, soul, spirit, and mystery of Khoja Ahmad Yassawi, which expresses the spiritual, moral, religious and philosophical views in Uzbek literature.