University Education Scientific and innovative activity
International relations Student life Admission 2022/2023 SDG
English
Oʼzbekcha Русский
Network error!

Rasulmukhamedova Durdona Tolkundjanovna

PhD
Articles

Ўзбек адабиётида Амир Темур сиймосини яратиш масаласи

O`zbek adabiyotida Sohibqiron Amir Temur siymosining ifodalanishi Abdulla Oripovning “ Sohibqiron” dramasi orqali ochib beriladi. Temurning sarkardalik salohiyati, davlat siyosatini yuritishi hamda bunyodkorlik ishlarini olib borishi badiiy asarlar orqali yoritib berilgan.

AMIR TEMUR AS AN OUTSTANDING PERSONALITY

This article is devoted to the study of the personality of Amir Temur, not only as an outstanding commander and statesman, but also as a great person, a person with exceptional virtues and a rich spiritual world.